55a40d0f-8ca1-4626-b3d5-db9c38352ae2

Тим за истражување и развој

Тимот за истражување и развој на SyncoZymes има вкупно повеќе од 100 луѓе, вклучувајќи многу извонредни професионалци во областа на развој на биолошки ензими, развој на процесот на синтеза на лекови и истражување за квалитетот на лековите.