страница-бг

Култура на компанијата

Корпоративни цели

Зелена технологија, создаде подобар живот

f9
v

Нашата мисија

Водејќи го развојот на хемикалијата и
фармацевтската индустрија со биотехнологија

Корпоративна визија

Лидер во зелената хемија и фармацевтските производи

ујуј
f312

Основна вредност

Иновацијата води, стремежот кон извонредност, алтруизмот и само-
интерес, за доброто на човештвото

Претприемнички дух

Иновации, напредок, посветеност, посветеност

ико44