d34148021

Консултативен тим

Дејвид Ма

д-р, академик

Органски хемичар и медицински хемичар, Шангајски институт за органска хемија, Кинеска академија на науките.

Рен Гуобин

д-р, професор

Експерт за инженерство за кристалографија и кристализација, Универзитетот за наука и технологија на Источна Кина.

Женг Гаовеи

д-р, професор

Источен кинески универзитет за наука и технологија, експерт за молекуларна биологија и биоинженерство.